October 20, 2020

Ka’ena Point State Park, Oahu (Photo by James Mak)

Charging Higher User Fees to Tourists at Hawaii’s State Parks

By James Mak “Ua mau ke ea o ka aina i ka pono” [1] In …